S S P E C H

Chính sách bảo mật

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web này, được sở hữu và vận hành bởi Công ty TNHH VHT Tech.

Chúng tôi biết rằng quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với bạn và chúng tôi làm việc chăm chỉ để kiếm tiền và giữ niềm tin của bạn. Chúng tôi đã tạo Chính sách này để cho bạn biết Thông tin cá nhân nào chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng Trang web này, cách chúng tôi sử dụng và chia sẻ Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập và cách chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này hoặc thực tiễn bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng thông tin được cung cấp dưới đây:

Công ty TNHH VHT Tech
12C Hẻm 71/88/12 Nguyễn Bặc, Phường 3, Tân Bình, Hồ Chí Minh.
Fanpage: https://www.facebook.com/sspechchigoogle

Email: [email protected]

Mục lục

 1. Sự đồng ý của bạn
 2. Chính sách này là một phần của Điều khoản sử dụng của chúng tôi
 3. Thông báo bảo mật
 4. Các loại thông tin chúng tôi thu thập
 5. Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân được thu thập thông qua trang web này
 6. Lựa chọn của bạn
 7. Cách truy cập, cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn
 8. Các bước chúng tôi thực hiện để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn
 9. Cách chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với người khác
 10. Trẻ em dưới mười ba tuổi
 11. Liên kết đến các trang web khác
 12. Chính sách này có thể thay đổi.
 13. Cách thức hoạt động khi bạn đăng nhập bằng Facebook:

1. Sự đồng ý của bạn
Vui lòng dành vài phút để xem lại Chính sách này trước khi sử dụng Trang web này. Khi sử dụng Trang web này, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn như được quy định trong Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách này, bạn không được truy cập hoặc sử dụng Trang web này.

2. Chính sách này là một phần của Điều khoản sử dụng của chúng tôi
Chính sách này là một phần của Điều khoản sử dụng chi phối việc bạn sử dụng Trang web này. Liên kết đến Điều khoản sử dụng của chúng tôi được cung cấp ở cuối mỗi trang của Trang web này.

3. Thông báo bảo mật
Chính sách này có thể được bổ sung hoặc sửa đổi theo thời gian bởi các thông báo về quyền riêng tư của Công ty TNHH VHT Tech được đăng trên Trang web này. Những thông báo về quyền riêng tư này cung cấp một mức độ chi tiết mà chúng tôi không thể cung cấp trong phần mô tả chung hơn này về thực tiễn bảo mật của chúng tôi. Ví dụ: một số trang nhất định của Trang web này có thể chứa các thông báo bảo mật cung cấp chi tiết về Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập trên các trang đó, tại sao chúng tôi cần thông tin đó và các lựa chọn bạn có thể có về cách chúng tôi sử dụng thông tin đó.

4. Các loại thông tin chúng tôi thu thập
Thông tin Bạn tình nguyện. Chúng tôi thu thập Thông tin cá nhân mà bạn cố ý, tự nguyện và cung cấp thủ công khi bạn sử dụng Trang web này. Ví dụ: chúng tôi thu thập Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp khi bạn nhận xét về Tin tức và Lượt xem trên blog hoặc mục blog, liên hệ với chúng tôi với câu hỏi. Một số thông tin bạn đăng lên Trang web này có thể cấu thành Nội dung do người dùng tạo. Tất cả Nội dung do người dùng tạo phải tuân thủ Điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Thông tin từ trình duyệt web của bạn. Chúng tôi thu thập thông tin được gửi đến chúng tôi tự động bởi trình duyệt web của bạn. Thông tin này thường bao gồm địa chỉ IP của bạn, danh tính của nhà cung cấp dịch vụ Internet, tên và phiên bản hệ điều hành của bạn, tên và phiên bản trình duyệt của bạn, ngày và giờ bạn truy cập và các trang bạn truy cập. Vui lòng kiểm tra trình duyệt của bạn nếu bạn muốn tìm hiểu thông tin nào trình duyệt của bạn gửi hoặc cách thay đổi cài đặt của bạn.

Thông tin từ thiết bị di động của bạn. Tương tự, nếu bạn truy cập Trang web này thông qua thiết bị di động của bạn, chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin nhất định từ hoặc về thiết bị của bạn. Các loại thông tin chúng tôi có thể thu thập bao gồm loại thiết bị bạn sử dụng, ID duy nhất của thiết bị, địa chỉ IP của thiết bị, hệ điều hành của thiết bị, loại trình duyệt Internet di động bạn sử dụng và thông tin về cách bạn sử dụng điện thoại di động của chúng tôi hoặc ứng dụng máy tính bảng.

Thêm về địa chỉ IP. Một địa chỉ IP của Liên minh Số là một số duy nhất được tự động gán cho máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn kết nối với Internet. Nó được sử dụng để xác định vị trí của máy tính của bạn trên máy tính trong không gian ảo để thông tin bạn yêu cầu có thể được gửi đến cho bạn.

Địa chỉ IP không bao gồm tên, địa chỉ email hoặc thông tin khác nhận dạng cá nhân bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể kết hợp địa chỉ IP của bạn với thông tin khác cho phép chúng tôi nhận dạng bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng địa chỉ IP của bạn để biên dịch thông tin nhân khẩu học có giá trị về các cá nhân sử dụng Trang web này. Ngoài ra, nếu chúng tôi nghi ngờ hoạt động không phù hợp hoặc tội phạm hoặc đe dọa đến bảo mật của Trang web này, chúng tôi có thể chia sẻ nhật ký máy chủ của chúng tôi có chứa địa chỉ IP của người dùng với các cơ quan điều tra thích hợp, người có thể sử dụng thông tin đó để theo dõi và nhận dạng cá nhân .

Cookies và công nghệ tương tự. Chúng tôi sử dụng cookie cookie của Nhật Bản và các công nghệ web khác để thu thập thông tin và hỗ trợ các tính năng nhất định của Trang web này. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ này để:

 • Thu thập thông tin về cách khách truy cập sử dụng Trang này, những trang nào họ truy cập, liên kết họ sử dụng và thời gian họ ở trên mỗi trang;
 • Hỗ trợ các tính năng và chức năng của Trang web này chẳng hạn, để giúp bạn tránh những rắc rối khi nhập lại thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi hoặc để nhắc các cài đặt bạn đã thiết lập trong các lần truy cập trước; và
 • Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn khi bạn sử dụng Trang web này.

Nói chung, thông tin chúng tôi thu thập bằng các công nghệ web này không nhận dạng cá nhân bạn và do đó không phải là Thông tin cá nhân. Tuy nhiên, chúng tôi có thể kết hợp thông tin chúng tôi thu thập bằng các công nghệ web này với các thông tin khác cho phép chúng tôi nhận dạng bạn.

Nói chung, nếu bạn không muốn nhận cookie, bạn có thể đặt trình duyệt của mình từ chối cookie hoặc để thông báo cho bạn khi cookie được đặt trên máy tính của bạn. Mặc dù bạn không bắt buộc phải chấp nhận cookie khi bạn truy cập Trang web này, nhưng bạn có thể không thể sử dụng tất cả các chức năng của Trang web này nếu trình duyệt của bạn từ chối cookie của chúng tôi.

5. Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân được thu thập thông qua trang web này
Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập thông qua Trang web này:

 • Để cung cấp thông tin, sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu;
 • Cho mục đích bảo mật, tín dụng hoặc phòng chống gian lận;
 • Để cung cấp cho bạn dịch vụ khách hàng hiệu quả;
 • Để cung cấp cho bạn trải nghiệm được cá nhân hóa khi bạn sử dụng Trang web này;
 • Để liên hệ với bạn với thông tin và thông báo liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này;
 • Để liên hệ với bạn với các ưu đãi đặc biệt và thông tin khác mà chúng tôi tin rằng sẽ được bạn quan tâm (phù hợp với bất kỳ ưu tiên bảo mật nào bạn đã bày tỏ với chúng tôi);
 • Để mời bạn tham gia vào các cuộc khảo sát và cung cấp Phản hồi cho chúng tôi (theo bất kỳ ưu tiên riêng tư nào bạn đã bày tỏ với chúng tôi);
 • Để hiểu rõ hơn về nhu cầu và sở thích của bạn;
 • Để cải thiện Nội dung, chức năng và khả năng sử dụng của Trang web này;
 • Để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • Để cải thiện các nỗ lực tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi; và
 • Cho bất kỳ mục đích nào khác được xác định trong thông báo bảo mật hiện hành hoặc thỏa thuận khác giữa bạn và chúng tôi.

Vui lòng xem bên dưới để biết thông tin về các lựa chọn bạn có về cách chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn.

6. Lựa chọn của bạn
Nói chung. Chúng tôi tôn trọng quyền lựa chọn của bạn về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn. Thảo luận ở trên là những lựa chọn bạn có về việc giao cookie đến máy tính của bạn thông qua Trang web này. Ngoài ra, chúng tôi thường sẽ yêu cầu bạn chỉ ra các lựa chọn của mình tại thời điểm chúng tôi thu thập Thông tin cá nhân của bạn. Ví dụ: chúng tôi cung cấp cho bạn cơ hội để từ chối nhận thông tin liên lạc nhất định từ chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi sẽ bao gồm một liên kết không đăng ký của người dùng trong mỗi bản tin điện tử hoặc email quảng cáo mà chúng tôi gửi cho bạn, để bạn có thể thông báo cho chúng tôi rằng bạn không muốn nhận những liên lạc như vậy từ chúng tôi trong tương lai.

Sở thích trước đây được thể hiện. Bạn có thể thay đổi tùy chọn được thể hiện trước đây về cách chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn. Nếu bất cứ lúc nào bạn muốn được đưa ra khỏi danh sách gửi thư của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin được cung cấp ở trên. Khi chúng tôi có thông tin chúng tôi cần, chúng tôi sẽ xóa bạn khỏi danh sách gửi thư của chúng tôi như bạn đã yêu cầu. Vui lòng cho chúng tôi một khoảng thời gian hợp lý để tôn trọng yêu cầu của bạn.

7. Cách truy cập, cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn
Nếu bạn muốn truy cập, cập nhật hoặc chỉnh sửa Thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng thông tin được cung cấp ở trên. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong một thời gian hợp lý và, trong mọi trường hợp, trong giới hạn thời gian được thiết lập theo luật hiện hành. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin để xác minh danh tính của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi sẽ cung cấp quyền truy cập và sửa hoặc xóa bất kỳ thông tin không chính xác nào bạn khám phá. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể giới hạn hoặc từ chối yêu cầu của bạn nếu luật pháp cho phép hoặc yêu cầu chúng tôi làm như vậy hoặc nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn.

Các bước chúng tôi thực hiện để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn
Chúng tôi duy trì các biện pháp hành chính, vật lý và công nghệ hợp lý để bảo vệ tính bảo mật và bảo mật của Thông tin cá nhân bạn gửi trên hoặc thông qua Trang web này. Thật không may, không có trang web, máy chủ hoặc cơ sở dữ liệu nào hoàn toàn an toàn hoặc bằng chứng của hacker. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo rằng Thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị tiết lộ, sử dụng sai hoặc bị mất do tai nạn hoặc do hành vi trái phép của người khác.

8. Cách chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với người khác
Nhà cung cấp bên thứ ba. Chúng tôi chia sẻ Thông tin cá nhân được thu thập thông qua Trang web này với các nhà cung cấp bên thứ ba, những người hành động thay mặt chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp bên thứ ba để thiết kế và vận hành Trang web này, để tạo điều kiện hoàn thành các ứng dụng cấp phép trực tuyến, thực hiện khảo sát và giúp chúng tôi nỗ lực quảng cáo. Các nhà cung cấp bên thứ ba này có thể cần thông tin về bạn để thực hiện các chức năng của họ.

Nội dung do người dùng tạo. Nội dung do người dùng tạo mà bạn gửi trên hoặc thông qua Trang web này có sẵn cho những người khác truy cập Trang web này. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng Nội dung do người dùng tạo mà bạn gửi trên hoặc thông qua Trang web này trong các chiến dịch quảng cáo và các chương trình khuyến mãi khác. Chúng tôi có thể hoặc không thể sử dụng tên của bạn liên quan đến việc sử dụng đó và chúng tôi có thể hoặc không thể tìm kiếm sự đồng ý của bạn trước khi sử dụng Nội dung do người dùng tạo cho các mục đích đó. Do đó, bạn không nên mong đợi quyền riêng tư đối với Nội dung do người dùng tạo mà bạn gửi trên hoặc thông qua Trang web này. Bạn không nên gửi bất kỳ Nội dung nào do người dùng tạo mà bạn không muốn cung cấp cho công chúng và bạn phải đặc biệt cẩn thận để đảm bảo rằng nội dung gửi của bạn tuân thủ Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Đặc biệt, bài nộp của bạn không được vi phạm quyền riêng tư hoặc các quyền khác của người khác.

Tuân thủ luật pháp và bảo vệ quyền của chúng tôi và quyền của người khác. Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là phù hợp để tuân thủ luật pháp, lệnh của tòa án hoặc trát đòi hầu tòa. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn để ngăn chặn hoặc điều tra một tội phạm có thể xảy ra, chẳng hạn như gian lận hoặc trộm danh tính, để bảo vệ tính bảo mật của Trang web này, để thực thi hoặc áp dụng Điều khoản sử dụng trực tuyến hoặc các thỏa thuận khác của chúng tôi hoặc để bảo vệ quyền của chúng tôi hoặc tài sản hoặc quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người dùng của chúng tôi hoặc những người khác.

Như được mô tả trong một thông báo bảo mật. Chúng tôi có quyền tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong bất kỳ thông báo bảo mật nào được đăng trên một trang của Trang web này nơi bạn cung cấp thông tin đó. Bằng cách cung cấp Thông tin cá nhân của bạn trên trang đó, bạn sẽ đồng ý tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong thông báo bảo mật đó.

Như được mô tả trong bất kỳ thỏa thuận khác. Chúng tôi có quyền tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa bạn và chúng tôi.

10. Trẻ em dưới mười ba tuổi
Chúng tôi tự hào về Trang web này và chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng nó không xúc phạm mọi người ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, Trang web này không dành cho trẻ em hoặc trẻ vị thành niên dưới mười ba tuổi mà không có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ. Nếu bạn tin rằng một đứa trẻ đã gửi Thông tin cá nhân trên hoặc thông qua Trang web này mà không có sự đồng ý và giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin được cung cấp ở trên để chúng tôi có thể có hành động thích hợp.

11. Liên kết đến các trang web khác
Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web được điều hành bởi các tổ chức khác, bao gồm các trang web được điều hành bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi và các bên thứ ba khác. Chính sách này không áp dụng cho Thông tin cá nhân được thu thập trên bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Khi bạn truy cập các trang web của bên thứ ba thông qua một liên kết trên Trang web này, vui lòng dành vài phút để xem lại chính sách bảo mật được đăng trên trang web đó.

12. Chính sách này có thể thay đổi
Chính sách này mô tả các chính sách và thực tiễn hiện tại của chúng tôi liên quan đến Cá nhân
Thông tin chúng tôi thu thập thông qua Trang web này.

Chúng tôi liên tục cải tiến và bổ sung các tính năng và chức năng của Trang web này và các dịch vụ chúng tôi cung cấp thông qua Trang web này. Do những thay đổi này (hoặc thay đổi trong luật), chúng tôi có thể cần cập nhật hoặc sửa đổi Chính sách này. Theo đó, chúng tôi có quyền cập nhật hoặc sửa đổi Chính sách này bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo trước, bằng cách đăng phiên bản sửa đổi của Chính sách này đằng sau liên kết được đánh dấu Chính sách bảo mật của Chính phủ ở cuối mỗi trang của Trang web này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web này sau khi chúng tôi đăng Chính sách sửa đổi cấu thành thỏa thuận của bạn bị ràng buộc bởi Chính sách sửa đổi.

Để thuận tiện cho bạn, bất cứ khi nào Chính sách này được thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo trên trang chủ của chúng tôi trong sáu mươi ngày. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật ngày tháng hiệu quả của EDT trên đầu trang này. Nếu hơn sáu mươi ngày trôi qua giữa các lần truy cập của bạn vào Trang web này, hãy chắc chắn bạn kiểm tra ngày hiệu lực để xem Chính sách này đã được sửa đổi kể từ lần truy cập trước của bạn.

Bạn có thể truy cập phiên bản hiện tại của Chính sách này bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết được đánh dấu Chính sách bảo mật của Chính phủ ở cuối mỗi trang của Trang web này.

13. Cách thức hoạt động khi bạn đăng nhập bằng Facebook

  i. Khi bạn đăng nhập bằng nút đăng nhập trên ứng dụng, ứng dụng sẽ dẫn bạn đến trang Facebook

  ii. Khi bạn chấp nhận đăng nhập, Facebook sẽ trả về 1 ID cho ứng dụng

  iii.Quay trở lại ứng dụng, ID mà Facebook tạo ra sẽ được dùng làm mã định danh của bạn, liên kết với những dữ liệu của bạn đã có trên ứng dụng và lưu lại vào trung tâm dữ liệu trên máy chủ

 

Ứng dụng chỉ lấy ID của bạn để làm khóa định danh, không có bất kỳ mục đích khác.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin hãy dừng việc sử dụng ứng dụng của chúng tôi. Nếu bạn có yêu cầu, vd như xóa dữ liệu của mình trong máy chủ, hoặc khiếu nại về ứng dụng đang làm phiền hoặc gây rối cho bạn, xin vui lòng liên hệ để chúng tôi xử lý:

Thông tin liên hệ :

Công ty : VHTTECH

Email : [email protected]

Tăng tương tác cho fanpage facebook Tăng tương tác cho fanpage facebook

Tăng tương tác cho fanpage facebook

Đọc comment livestream Facebook với chị Google sẽ giúp bạn tăng tương tác với fan của bạn, giúp cho fanpage của bạn tăng thứ hạng tìm kiếm và chia sẻ.

Bắt đầu sử dụng

Chỉ cần để lại lời nhắn chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn hết mình

Kết nối

Email: [email protected]
Fanpage: https://www.facebook.com/sspechchigoogle

Copyright © 2020 by VHT TECH Company